Kada vam je pomoć najpotrebnija
Iskustvo
Poverenje
Efikasnost
Stručnost
Simulacija saobraćajnih nezgoda
previous arrow
next arrow
Slider

Oblast rada

Advokatska kancelarija Stojanović pruža advokatske usluga u oblasti:

  • saobraćajnih nezgoda
  • naknada štete iz štetnog događaja 
  • parničnog postupka 
  • privrednog prava 
  • radnog prava 
  • posredovanje u prometu nekretninama
  • krivičnog prava

Specijalnost advokatske kancelarije je zastupanje stranaka u postupku iz saobraćajnih nezgoda i naknada štete iz štetnih događaja. 

Image

Simulacija saobraćajnih nezgoda

Advokatska kancelarija Stojanović je registrovani korisnik softvera Virtual Crash (Virtualni sudar).

Virtual Crash pripada novoj generaciji softvera za simulaciju saobraćajnih nezgoda koja omogućava da se na računaru u 3D prostoru i realnom vremenu detaljno prikažu složeni događaji u saobraćaju. Njegovom upotrebom je moguće utvrditi uzroke i okolnosti pod kojima se dogodila neka saobraćajna nezgoda.

Pogledajte video koji demonstrira mogućnosti softvera na osnovu primera simulacija rađenih u advokatskoj kancelariji Stojanović.

Specijalnost advokatske kancelarije Stojanović je zastupanje stranaka u postupku iz saobraćajnih nezgoda

Odšteta

Koristimo video materijal da bi smo naše korisnike informisali o radu Advokatske kancelarije Stojanović.

YouTube kanal

Primeri simulacija saobraćajnih nezgoda urađenih u Advokatskoj kancelariji Stojanović upotrebom programskog paketa Virtual Crash

Video galerija

Radno vreme kancelarije je od 8.00 do 15.00h, svakog radnog dana. Rad sa klijentima je od 18.00 do 20.00h utorkom i četvrtkom.

Kontakt