O nama

Advokatska kancelarija Stojanović

Advokat Bratislav S. Stojanović je osnivač kancelarije i ona postoji od 1997. godine.

Delatnost kancelarije pokriva teritoriju Srbije i regiona.

Advokat Stojanović je redovni učesnik naučnih skupova iz oblasti drumskog saobraćaja i naknade štete.

Oblast rada

  • saobraćajnih nezgoda
  • naknada štete iz štetnog događaja
  • parničnog postupka
  • privrednog prava
  • radnog prava
  • posredovanje u prometu nekretninama
  • krivičnog prava

Specijalnost advokatske kancelarije je zastupanje stranaka u postupku iz saobraćajnih nezgoda i naknada štete iz štetnih događaja, kao i zastupanje pravnih i fizičkih lica pred sudovima i organima uprave u građanskim predmetima, privrednim sporovima i u krivičnim postupcima. Za potrebe rada advokatske kancelarije angažovano je više stalnih saradnika, eminentnih stručnjaka u svojim oblastima.

Svoje usluge pružamo na srpskom i engleskom jeziku.

Naša kancelarija blisko sarađuje sa više advokatskih kancelarija na području Srbije.

Simulacija saobraćajnih nezgoda

Registrovani smo korisnici softvera

Virtual Crash pripada novoj generaciji softvera za simulaciju saobraćajnih nezgoda. Omogućava da se na personalnom računaru u realnom vremenu simuliraju i opišu složeni događaji u saobraćaju.

Pravni informacioni sistemi

Advokatska kancelarija Stojanović je razvila sopstveni pravni informacioni sistem Advokat NET. Softver je namenjen za praćenje toka pravnih predmeta od odštetnog zahteva do naplate štete.

Implementiran je u Microsoft ASP.NET tehnologiji uz korišćenje MySQL baze podataka. Sistem uspešno radi u lokalnoj mreži advokatske kancelarije Stojanović već treću godinu, sa preko 1000 predmeta u bazi. Stalno se radi na njegovom usavršavanju i dograđuju se nove funkcije.

Registrovani smo korisnici softvera: